O Bibliotece

Biblioteka Publiczna Gminy Nielisz  powstała 15 września 1949 roku,
powołał Bibliotekę wójt B. Antoszek. Do powstania Biblioteki  przyczynili się:

 • Pan Mazur – nauczyciel, który kupował i oprawiał książki z okoliczną młodzieżą,
 • Pani Jadwiga Jesionkiewicz – nauczycielka, która zbierała książki od mieszkańców Nielisza.

BIBLIOTEKARZE

Wypożyczaniem książek zajmowała się  pani Jadwiga Jesionkiewicz
do 27 października 1951 roku.

Od 27 października 1951 roku bibliotekarką została pani Danuta Kępińska i pracowała
do 1 października 1979 roku, odchodząc na emeryturę pracę w bibliotece przekazała córce Irenie Kępińskiej, która pracowała do 31 stycznia 1980 roku.

Od 1 lutego 1980 roku pracę w Bibliotece podjęła pani Zofia Żuk (obecnie Głowala),
która pracowała do 1września 1982 roku.
Od 1 września 1982 roku pracę w bibliotece  podjęły dwie osoby: Jadwiga Kurek
(obecnie Dziadosz) i Anna Buryś (obecnie Złomaniec). Pani Jadwiga Dziadosz pracowała
do 30 września 1984 r oku, od 30 września 1984 roku do 31 stycznia 1985 roku pracę wykonywała jedna osoba Anna Buryś.
Od 1 lutego 1985 roku obsada Biblioteki była znowu dwuosobowa, pracę podjął Krzysztof Szykuła.

LOKALE

Na początku Biblioteka mieściła się w starym budynki Urzędu Gminy i liczyła 289 voluminów.
Po  przeniesieniu z Urzędu Gminy mieściła się w domach prywatnych:

 • p. Jóźwiak
 • p. Stanisławy Tatary
 • Stanisława Baranowskiego
 • Stanisławy Burcon
 • p. Wiącka
 • p. Edwarda Dziuby (od lutego 1985 do maja 1992)
 • w maju 1992 roku Biblioteka przeniesiona została do budynku gminnego, skomunalizowanego po  sklepie spożywczym GS SCh
  i funkcjonowała w tamtejszych fatalnych warunkach do roku 2000.
 • w roku 2000 została przeniesiona z Nielisza  do miejscowości Krzak, gdzie znajdowała się w budynku po dawnym inspektoracie oświaty do września 2012 roku.
 • Od października 2012 roku Biblioteka mieści się w budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Krzak.

zebrała Anna Złomaniec