Programy i dotacje

Rok 2020

 • Ogólnopolska kampania „Mała książka – wielki człowiek” – wyprawki czytelnicze dla trzylatków
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Nielisz na zakup książek. – 1500,00 zł
 • „Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej Gminy Nielisz w celu stworzenia dostępnej użytkownikom funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni oraz zakup wyposażenia” dzięki Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020”. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2020.
 • Biblioteka Bezglutenowa – Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej i Good Books
 • „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – 13000,00 zł
 • Biblioteka na to czeka – Kampania Edukacyjna IPN
 • Bank Spółdzielczy w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim przekazał środki finansowe w celu wzbogacenia księgozbioru biblioteki. – 1000,00 zł

Rok 2019

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Nielisz na zakup książek.  – 3700,00 zł
 • „Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej Gminy Nielisz w celu stworzenia dostępnej użytkownikom funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni oraz zakup wyposażenia” dzięki Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020”. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2020.
 • Rozmowy przy wspólnym stole „Para Buch – książka w ruch”
 • Ogólnopolska kampania „Mała książka – wielki człowiek” – wyprawki czytelnicze dla trzylatków
 • Projekt „Wokół ludowych tradycji” dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „EtnoPolska2019”.  – wartość projektu 13800,00 zł
 • „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Rok 2018

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Nielisz na zakup książek.  – 1000,00zł
 • „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – 2654,00 zł
 • Ogólnopolska kampania „Mała książka – wielki człowiek” – wyprawki czytelnicze dla trzylatków