„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Biblioteka Publiczna Gminy Nielisz w ramach  Programu Wieloletniego ” Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” otrzymała dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 2654,00 zł. na zakup nowości wydawniczych.

Zakup nowości jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa .

” Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”