„Rozmowy przy wspólnym stole”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Projekt realizowany będzie przez 20 bibliotek z całej Polski.
Dzięki projektowi mieszkańcy 20 miejscowości z całej Polski będą mieli
okazję spotkać się i w atmosferze szacunku, życzliwości i zrozumienia
porozmawiać o ważnych sprawach – również takich, które wzbudzają
kontrowersje. Szukamy formuły spotkania, która ułatwia poznawanie
innego zdania i doświadczenia oraz rozwija umiejętność rozmowy, w
której ważna jest gotowość słuchania i zrozumienia innych osób.
Więcej informacji już wkrótce.