Wydarzenia – wrzesień 2019

06 – 30 września 2019 roku

Para buch! Książka w ruch! –jako jedna z wybranych stu polskich bibliotek promujemy czytelnictwo  książek popularnonaukowych wśród dzieci w wieku 3-10 lat oraz działania popularyzujące książkę i wiedzę
w zakresie dziedzin STEM (matematyki, technologii czy nauk przyrodniczych). Zachęcamy do udziału w spotkaniach, które organizować będziemy w terminach uzgodnionych z uczestnikami.

10 września  2019 roku

Mała książka – Wielki człowiek – Biblioteka Publiczna Gminy Nielisz po raz kolejny bierze udział w akcji promującej czytelnictwo wśród najmłodszych. Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi do biblioteki po odbiór wyprawek czytelniczych.

16 września 2019 roku.

Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego Fascynujący świat ważki. Konkurs zrealizowany w ramach projektu „Wokół ludowych tradycji” realizowany przez Bibliotekę Publiczną Gminy Nielisz, dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „EtnoPolska 2019”

16 września – 18 października 2019 roku – wystawa prac konkursowych Fascynujący świat ważki

18 września 2019 roku ogłoszenie wyników II wakacyjnego konkursu czytelniczego „Niezwykłe podróże z książką”

30 września 2019 roku – wręczenie nagród laureatom konkursów. Podsumowanie projektu „Wokół ludowych tradycji”