Biblioteka przechodzi metamorfozę.

„Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej Gminy Nielisz w celu stworzenia dostępnej użytkownikom, funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni
oraz zakup wyposażenia” – pod taką nazwą Gmina Nielisz oraz Biblioteka Publiczna Gminy Nielisz realizuje zadanie dzięki Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020”.
Priorytet Infrastruktura bibliotek 2016–2020, ogłoszony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, został stworzony z myślą o wzmocnieniu,
a także przekształceniu i rozwoju funkcji, jakie w życiu społeczności lokalnych pełnią biblioteki publiczne w gminach wiejskich, gminach miejsko-wiejskich
oraz gminach miejskich do 50 tys. mieszkańców. Operatorem Priorytetu 2 „Infrastruktura bibliotek 2016–2020” jest Instytut Książki.
Zadanie podzielone jest na dwa etapy, do końca 2019 roku zostały przeprowadzone głównie prace polegające na remoncie i modernizacji pomieszczeń.
Wyremontowane zostały korytarze, sale biblioteczne, powstała min. nowa sala konferencyjna z zapleczem, w której także można będzie organizować
różnego rodzaju spotkania lub prowadzić warsztaty rękodzielnicze. W 2020 roku będą dokończone prace remontowe, zakupiony będzie sprzęt
nagłaśniający oraz nowe meble, urządzenia podnoszące kompetencje cyfrowe. Nowa aranżacja z pewnością zrobi pozytywne wrażenie na czytelnikach i użytkownikach.

Zakończenie modernizacji zaplanowane jest na 30 czerwca 2020 r.