Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 

– Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Biblioteka Publiczna Gminy Nielisz w ramach  Programu Wieloletniego ” Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” otrzymała dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 13 000,00 zł. na zakup nowości wydawniczych.

Zakup nowości jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa .