ZAJĘCIA KOMPUTEROWE DLA SENIORÓW

Ogłoszenie warsztatów komputerowych dla seniorów.

Zajęcia komputerowe mają na celu zdobycie, poszerzenie i utrwalenie wiedzy  związanej z obsługą komputera i innych urządzeń takich jak tablet, smartfon oraz poruszaniu się w wirtualnej przestrzeni. Zajęcia organizowane będą w Bibliotece Publicznej Gminy Nielisz w godzinach  pracy biblioteki oraz terminach dostosowanych do potrzeb odbiorców. Planujemy zorganizować minimum trzy spotkania, podczas których każdy uczestnik będzie mógł ćwiczyć i pracować. 

Cel główny: 

Przyswojenie i utrwalenie wiedzy z obsługi komputera,  bezpiecznego korzystania z Internetu przy pomocy tego urządzenia, a także innych urządzeń mobilnych (tablet, smartfon)

Cele szczegółowe: 

  1. Podstawowa obsługa urządzeń: włączanie i wyłączanie, przyswojenie podstawowych pojęć takich jak kursor, myszka, plik, ikona itp. Wyjaśnienie działania najpopularniejszych klawiszy w klawiaturze qwerty (enter, spacja, Caps Lock, Shift)
  2. Demonstracja programu do pisania i tworzenia dokumentów tekstowych.  
  3. Jak działa Internet. Zakładamy pocztę elektroniczną. Pierwsze próby używania e-mail. Wymieniamy się adresami e-mail i próbujemy wysłać sobie krótkie wiadomości.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ 

zajęcia trwać będą 90 minut.

  • Wstęp (ok.10 min)

– Powitanie uczestników warsztatów,  przedstawienie planu zajęć;

– Zabawa integracyjno-poznawcza;

 Uczestnicy stają w kręgu i przedstawiają się imieniem, a potem przy użyciu przygotowanych wcześniej przez prowadzącą papierowych emotikonów, każdy uczestnik wybiera jedną „buźkę” i opisuje swój dzisiejszy nastrój

  • Rozwinięcie (ok. 70 minut)

-zajęcie miejsc w kawiarence internetowej,  podział na grupy tak aby przy stanowisku było max. 2 osoby 

– Omówienie podstawowych elementów komputera (ekran myszka, klawiatura) i odnalezienie przycisku do uruchomienia komputera. Zapoznajemy się z klawiaturą i jej możliwościami. Wspólnie „szukamy” programu do tworzenia dokumentów tekstowych. Próba stworzenia krótkiego tekstu. 

– Odnalezienie ikony przeglądarki internetowej, wytłumaczenie jak wyszukiwać strony przez Google oraz jak wpisywać gotowe adresy. Tworzenie własnego adresu e-mail.(Każdy zapisuje dane do konta we własnych notatkach by „nie zapomnieć”). Próba obsługi poczty elektronicznej w tym logowanie, napisanie krótkiej wiadomości, wysłanie jej na adres e-mailowy osoby towarzyszącej przy stoliku , wylogowanie i pozwolenie kolejnej osobie na zalogowanie odebranie wiadomości i odpowiedź.

Ostatnim etapem będzie szybki quizz  podsumowujący podstawową wiedzę zdobytą na zajęciach. Prowadząca przesyła link do quizu (https://kahoot.it/challenge/09036332?challenge-id=1c18af11-230f-471c-9b12-a3be23899e2e_1646401953948 )na poczty uczestników zachęcając do kliknięcia i krótkiej zabawy.

Materiały potrzebne: Kartki i długopisy( do notowania najważniejszych zagadnień ew. loginów); tablica flipchart by ułatwiać prowadzącej wyjaśnianie poszczególnych etapów zajęć; tablice kartonowe umieszczone w zasięgu wzroku z krótkimi definicjami np. „Caps Lock- KLAWISZ OD WIELKICH DRUKOWANYCH LITER”

– Quizz dostępny pod linkiem https://kahoot.it/challenge/09036332?challenge-id=1c18af11-230f-471c-9b12-a3be23899e2e_1646401953948

PODSUMOWANIE: 

  • Zakończenie (ok 10minut) 

krótka rozmowa czego uczestnicy nauczyli się podczas tych zajęć, co im sprawiało trudność, a co było łatwiejsze niż się spodziewali, co należałoby jeszcze raz przypomnieć

– zapowiedź drugiej części spotkania oraz tego co będziemy robić na kolejnych zajęciach: tj. porozmawiamy i  wyjaśnimy zasady funkcjonowania i możliwości jakie dają:  profil zaufany, platformy takie jak e-ZUS,  e-PUAP, Internetowe Konto Pacjenta. Poznamy też zasady działania nowych urządzeń tj. smartfon i tablet,

–  zapowiedź i wstęp do zajęć 3 o mediach społecznościowych i najpopularniejszych  komunikatorach

Autorka : Małgorzata Wal

Artykuł dostępny na licencji CC BY-SA