Dofinansowanie dla biblioteki

Biblioteka Publiczna Gminy Nielisz otrzymała dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w kwocie 15 000 złotych 🥳
PS. prosimy o zgłaszanie propozycji zakupu