Zbigniew Herbert Patronem 2018 roku

 

 

Patronem 2018 roku Sejm ustanowił Zbigniewa Herberta (29.10.1924-28.07.1998).
28 lipca  2
018 roku minie 20 lat od śmierci jednego  z najwybitniejszych poetów polskich i europejskich XX wieku.
Zbigniew Herbert w epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia zawsze stał po stronie zasad:  w sztuce – kanonu piękna, hierarchii
i rzemiosła, w życiu kodeksów etycznych jasno rozróżniających pojęcia dobra i zła .