Rok 2018 Rokiem Praw Kobiet

 

W 100 rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych 28 listopada 1918 roku Józef Piłsudski podpisał dekret
o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego, określający, że wyborcą jest każdy obywatel państwa
bez względu na płeć.             

Ponadto  do Sejmu mogli być wybierani wszyscy obywatele i obywatelki państwa posiadający czynne prawo wyborcze. Pierwszymi Polkami zasiadającymi w polskim parlamencie zostały Gabriela Balicka, Jadwiga Dziubińska, Irena Kosmowska, Maria Moczydłowska, Zofia Moraczewska, Anna Piasecka, Zofia Sokolnicka oraz Franciszka Wilczkowiakowa

Polska była jednym z pierwszych państw na świecie, które wprowadziło kobiety do parlamentu      i przyznało im pełnię praw.