Podsumowanie Wakacji w Bibliotece- TYDZIEŃ SPOTKAŃ Z OBCYMI KULTURAMI

 

TYDZIEŃ SPOTKAŃ Z OBCYMI KULTURAMI, ZWYCZAJAMI I JĘZYKIEM

A WEEK OF MEETINGS WITH FOREIGN CULTURE, SCARVES AND LANGUAGE

MINGGU PERTEMUAN DENGAN BUDAYA LUAR NEGERI, SERATUS DAN BAHASA

UNA SETTIMANA DI INCONTRI CON LA CULTURA ESTERA, SCIARPE E LINGUAGGIO

Biblioteka Publiczna Gminy Nielisz podpisała porozumienie z Międzynarodową Organizacją Studencką AIESEC w Lublinie dzięki, któremu zrealizowany był w Bibliotece projekt  UnderStand skierowany do placówek pozarządowych i przedszkoli.

W dniach 16 – 20 lipca studentki: LEONIE z Indonezji i LAURA z Włoch. przeprowadziły cykl interaktywnych warsztatów w języku angielskim. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z obcymi kulturami, przełamania barier i większego otwarcia się na różnice międzykulturowe.

Dzięki urozmaiconej formie zajęć,  nawet najmłodsi uczestnicy mogli w pełni skorzystać z udziału w zajęciach. Zajęcia w ramach projektu UnderStand to nie tylko ciekawa forma wakacyjnej rozrywki, ale również wartościowo spędzony czas wśród wolontariuszy i równieśników.

Spotkania były bardzo ciekawe, studentki z wielkim zaangażowaniem i pasją prowadziły rożnego rodzaju zajęcia. Były tańce, prezentacje, rysunki oraz przytaczanie trudnych wyrazów, recytowanie najbardziej skomplikowanych zdań w różnych językach.

Bardzo dziękujemy za współorganizację spotkań:

Pani Agnieszce Zymon Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu i Pani Patrycji Bubiłek uczącej języka angielskiego,

Pani Joannie Blicharz Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Mali Odkrywcy w Krzaku,