100lecie Niepodległości – Mirabelkowe warsztaty

W ramach oficjalnych obchodów stulecia Niepodległości 16 listopada 2018 roku                w Bibliotece Publicznej Gminy Nielisz odbyły się „Mirabelkowe warsztaty” przeprowadzone w oparciu  o książkę pt. „Mirabelka” Cezarego Harasimowicza. Rocznica 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę jest szczególną okazją do przypominania  i upamiętnienia historii Polski poprzez różne działania edukacyjno-kulturalne.

W warsztatach wzięli udział uczniowie klasy VII ze Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu. Podczas spotkania młodzież zapoznała się z fragmentami książki, które miedzy innymi przedstawiają historię drzewka, informację o wojnie i życiu w getcie,            o losach ludzi którzy musieli żyć podczas wojny. Po odczytaniu wybranych fragmentów książki, przeanalizowaniu planów przedwojennej i powojennej Warszawy uczniowie odpowiadali na pytania prowadzącej, nawiązała się dyskusja na tematy takie jak: czym jest wojna, co to jest niepodległość, dlaczego Żydzi musieli nosić na ramieniu symbol gwiazdy, czym było getto. W kolejnej części warsztatów uczniowie wspólnie wykonali  przestrzenną pracę plastyczną przedstawiającą drzewko mirabelki jako symbol Niepodległości.

Każdy uczestnik na początku spotkania otrzymał listek mirabelki z własnym imieniem po to by na zakończenie warsztatów na jego odwrocie napisać jakieś życzenie dla Polski. Wszystkie listki z życzeniami zawisły na drzewku mirabelki.

Podczas przerwy młodzież mogła także spróbować jak smakuje kompot z mirabelki. Na zakończenie warsztatów każdy uczestnik otrzymał Mirabelkowy dyplom upamiętniający spotkanie.