SPOTKANIE Z WIOSNĄ cd

W dniach od 04 do 28 marca 2019 roku w gościliśmy uczniów szkół podstawowych i
wspólnie szukaliśmy wiosny. Było głośne czytanie, pisanie opowiadań, wykorzystując
różne techniki plastyczne tworzyliśmy obrazy o tematyce wiosennej oraz zakładki do książek.
Uczniowie zostali zapoznani z obowiązującymi w bibliotece zasadami, poznali ofertę
kulturalną biblioteki.