„Para-buch! Książka w ruch!”

Nasza Biblioteka została zakwalifikowana do pilotażowej edycji
projektu „Para-buch! Książka w ruch!”, realizowanej we współpracy
z niemiecką fundacją Deutsche Telekom Stiftung. Celem projektu
jest promocja czytelnictwa książek popularnonaukowych wśród
dzieci w wieku 3-10 lat. Bibliotekarze i wolontariusze będą
prowadzić z dziećmi zajęcia obejmujące głośne czytanie oraz
działania popularyzujące książkę i wiedzę w zakresie dziedzin
STEM (matematyki, technologii czy nauk przyrodniczych). Projekt
już od kilku lat Deutsche Telekom Stiftung realizuje w Niemczech, a
od niedawna także w Rumunii.
Pilotaż projektu odbędzie się w 100 polskich bibliotekach z pięciu
województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego
i warmińsko-mazurskiego. Więcej informacji już wkrótce.