Spotkanie autorskie z Jarosławem Górskim na zakończenie XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek

Skąd się wzięły i co znaczą nasze imiona – spotkanie autorskie z Jarosławem Górskim

15 maja br. gościliśmy Pana Jarosława Górskiego. Jarosław Górski jest pisarzem, dziennikarzem, kulturoznawcą, polonistą, jest autorem książek i kilkuset artykułów popularyzujących różne dziedziny sztuki.

Zajęcia skierowane były do uczniów klas V i VI szkół podstawowych. Zagłębiliśmy się w szczegóły onomastyki i antroponimii. Czy ktoś z nas zastanawiał się nad historią własnego imienia? Czy nasze imię jest prasłowiańskie, słowiańskie czy chrześcijańskie a może współczesne, opowiadające nam o czasach w których żyjemy, o modzie do nas przychodzącej. Kluczowymi momentami w historii nazewnictwa polskiego były ważne wydarzenia historyczne, średniowieczny Chrzest Polski przyniósł napływ imion chrześcijańskich, które od tej pory mieszały się wraz z imionami o rodowodzie pogańskim. Zanim to nastąpiło górowały jednak imiona wywodzące się  od nazw pospolitych, pochodziły one od wykonywanych zawodów, cech charakteru, hodowanych zwierząt czy uprawianych roślin – dziś znaczna część tych imion, to współczesne nazwiska, głównie rzeczownikowe. W obecnych czasach  sposób nadawania imion regulują przepisy prawa, które zakazują nadawania imion obraźliwych, ośmieszających. Kiedyś, gdy regulacji nie było, sposób nadawania imienia, był uwarunkowany kręgiem kulturowym, tradycją itp. Jednak i dziś, gdy rzadko wierzymy w to, co wierzyli przodkowie, czasem warto sprawdzić co oznacza dane imię i jaka jest jego historia, bo naprawdę nikt nie wie czy rzeczywiście imię nie ma znaczenia dla naszego życia. Te i wiele innych ciekawych informacji można było usłyszeć od naszego gościa.