Rozmowy przy wspólnym stole

Rozmowy przy wspólnym stole” –  „Tolerancja i akceptacja”

 30 września br. odbyło się pierwsze spotkanie w Bibliotece z cyklu „Rozmowy przy wspólnym stole”. Spotkaliśmy się  by porozmawiać na temat tolerancji i akceptacji. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele różnych instytucji. Po krótkim przywitaniu i przedstawieniu się ustaliliśmy zasady, którymi będziemy się kierować: staramy się siebie słuchać i nie przerywać wypowiedzi innych. Uczestnik spotkania ma prawo do wyrażenia swojej opinii ale nikogo nie zmuszamy do wyrażania opinii. 

Rozmawialiśmy o tolerancji i akceptacji. Każdy z nas jakieś zachowania i działania toleruje bardziej lub mniej i nie oznacza to wcale że nie ma takiego prawa. Tylko jeśli tolerujemy to czy to znaczy także że akceptujemy?  Zastanawialiśmy czy i jak bardzo jesteśmy tolerancyjni. Kiedy zaczynają się jakieś granice tolerancji czy może jest ona bezgraniczna i kiedy pojawia się akceptacja. 

Było to dobre doświadczenie rozmowy i słuchania innych.