„Para – buch! Książka w ruch!” – jesień

Para – buch! Książka w ruch!” – w zajęciach udział wzięły dzieci z
przedszkola Mali Odkrywcy. W ramach działań popularyzujących książkę i
wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych  odbyło się głośne czytanie tekstów
o drzewach i jesieni, rozmowa o jesieni i jej barwach oraz dzieci
wykonały prace plastyczne .