JAK CHRONIĆ SIĘ PRZED KORONAWIRUSEM

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego

 

Czym jest koronawirus?
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba
najczęściej objawia się gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Wirus
przenosi się drogą kropelkową. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20% osób.
Do zgonów dochodzi u 2–3% osób chorych. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej
postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne
choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak ochronić się przez zakażeniem?
Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy
kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj
bezpieczną odległość (1–1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Podejrzewasz u siebie koronawirusa?
Sprawdź, czy spełniasz 3 warunki, które świadczą o ryzyku:
 w ciągu ostatnich 14 dni przebywałeś na obszarach objętych wirusem bądź miałeś
kontakt z osobą zarażoną,
 masz podwyższoną temperaturę,
 kaszlesz i masz duszności.

Masz objawy i wróciłeś z regionu, w którym występuje koronawirus?
Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni wróciłeś z kraju, w którym występuje koronawirus i masz takie
objawy, jak: gorączka, kaszel, duszności, lub miałeś kontakt z osobą, u której
potwierdzono zakażenie:
 bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną
lub
 zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie
określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Masz objawy, ale nie byłeś w kraju, w którym występuje koronawirus i nie miałeś
kontaktu z osobą zakażoną?
Stosuj podstawowe zasady ochrony, gdy kaszlesz i kichasz, oraz higieny rąk. Pozostań w
domu do czasu powrotu do zdrowia

źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus