Para buch! – Książka w ruch!

5  i 9 marca br. odbyły się dwa spotkania zorganizowane w ramach projektu Para buch!- Książka w ruch!

Tym razem rozmawialiśmy w bibliotece o nadchodzącej wiośnie i o tym jak dzieci mogą dbać o środowisko. W spotkaniach udział wzięli uczniowie klas II Szkoły Podstawowej im. Jana Króla w Nieliszu. Podczas spotkań wykorzystaliśmy fragmenty książki pt. Dbam o środowisko. Ekologia-natura-ochrona przyrody autorstwa K. Matogi, czytaliśmy także róże wiersze o tematyce wiosennej. Rozwiązywaliśmy zagadki, rozmawialiśmy o pierwszych zwiastunach wiosny. Dzieci wymieniały pierwsze kwiaty i krzewy, które kwitną na wiosnę oraz ptaki  zwiastujące nadchodzącą wiosnę. Wymienialiśmy gatunki chronione. Rozmawialiśmy o czystym powietrzu, o roli wody w życiu człowieka,  zwierząt i roślin, o segregacji śmieci i innych rzeczach które dzieci mogą robić i uczyć innych. Na zakończenie tradycyjnie dzieci wykonały  prace plastyczne – tym razem były to pierwiosnki