Wyniki konkursu

Zdjęcie przedstawiającę Biblię w twardej okładce.

Dziękujemy za udział w naszej zabawie!
2464 ! Tyle właśnie liczy stron BIBLIA w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 roku; Oficyna Wydawnicza „Vocatio”.
Najbliżej prawdy była Justyna Szczygieł, którą zapraszamy po odbiór nagrody.
Zainteresowanych informujemy, że w czerwcu znowu będziemy zgadywać.