Czytelnik Miesiąca

Trwa IV edycja Konkursu Czytelniczego „NIEZWYKŁE PODRÓŻE Z KSIĄŻKĄ”.

Informujemy więc, że w kwietniu miano AKTYWNEJ CZYTELNICZKI otrzymuje Pani Anna A, której dziękujemy za aktywność czytelniczą i zapraszamy po odbiór nagrody ufundowanej przez Zakład Usług Leśnych Sławomir Bartoszczyk Nielisz 248. Jako, że Biblioteka jest EKO przypominamy, że każde posadzone drzewko przyczyni się do stabilizacji klimatu na Ziemi „konsumując” CO2 z atmosfery !

Tujka w wiklinowym koszyku- nagroda dla czytelnika miesiąca.