Życie i praca

„…siedem lat życia i pracy Państwo Hawrylakowie związali z ziemią nieliską…” Młodszym pokoleniom z pewnością posłuży do poznawania przeszłości, dla starszych to asumpt do wspomnień… Pięknie wydana książka ” Jan Hawrylak. Życie i praca wpisane w zamojską wieś” z licznymi fotografiami, opatrzona dedykacją dla czytelników wzbogaciła księgozbiór biblioteki.
Dla osób zainteresowanych także nabyciem książki mamy kilka egzemplarzy udostępnionych przez wydawcę. Zapraszamy do lektury. 😀
Ps. Wydawca: J. Hawrylak; Autor tekstu: W. Fudali; Opracowanie fotografii i reprodukcja obrazów: A. Gąsianowski; Projekt okładki W. Fudali z wykorzystaniem fotografii J. Cabaja; grafika z podobizną J. Hawrylaka: M.M. Krenz; projekt graficzny, skład i łamanie: T. Pastuszak Attyla s.j.

Jan-hawrylak-nielisz-biblioteka-2023