100-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujazdowie

27 sierpnia 2023 roku miały miejsce obchody 100-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujazdowie. Jubileusz rozpoczął się uroczystą Mszą Świętą, która odbyła się w Kaplicy pw. Najświętszej Maryi Panny w Ujazdowie. Po mszy pododdziały strażaków, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Ujazdowa i gminy Nielisz przybyli na plac przed budynkiem remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie odbył się uroczysty apel. Po złożeniu meldunku Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP druhowi Stanisławowi Grześko przez st. kapitana Mateusza Kozłowskiego z Komenda Miejska PSP w Zamościu o gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujazdowie do uroczystości nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt. Orkiestra Dęta OSP odegrała hymn państwowy oraz odśpiewano hymn Ochotniczych Straży Pożarnych „Rycerze Floriana”

Następnie głos zabrał i wszystkich przybyłych na uroczystość przywitał gospodarz gminy Pan Adam Wal Wójt Gminy Nielisz, w dalszej części Marcin Hajduk Naczelnik OSP w Ujazdowie przedstawił rys historyczny jednostki.

Podczas uroczystości Ochotnicza Straż Pożarna w Ujazdowie została odznaczona złotą odznaką ”Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” oraz wręczono wyróżniającym się druhom OSP z Gminy Nielisz odznaczenia i wyróżnienia. Były to: Złoty Medal za zasługi dla pożarnictwa; Srebrny Medal za zasługi dla pożarnictwa; Brązowy Medal za zasługi dla pożarnictwa; Odznaka Strażak Wzorowy.

Wręczenia odznaczeń dokonali: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP druh Stanisław Grześko, Komendant PSP w Zamościu st. brygadier Jacek Sobczyński, Wójt Gminy Nielisz Adam Wal, Prezes Zarządu Gminnego OSP w Nieliszu Adam Niemiec

Ponadto odbyły się przemówienia, odczytanie i wręczenie na ręce Stanisława Hajduka Prezesa OSP w Ujazdowie listów okolicznościowych, pamiątkowych grawerów min.: List gratulacyjny Wiceministra Sprawiedliwości dra Marcina Romanowskiego, Starosty Zamojskiego, Komendanta PSP w Zamościu, pułkownika Mieczysława Skiby i wielu innych.

Jubileusz 100-lecia OSP w Ujazdowie uświetnił występ Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej z Tomaszowa Lubelskiego pod batutą kapelmistrza Pana Bogdana Pałczyńskiego oraz Zespół Moderato. Uroczystość sfotografowała Ewelina Jaworska