Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” przekazała bibliotece materiały promocyjno – edukacyjne zachęcające do poznawania obszaru Ziemi Zamojskiej,  w tym także Gminy Nielisz.

Pięknie wydany album wzbogaci nasze biblioteczne zbiory regionalne. Dziękujemy i życzymy dalszych owocnych działań na rzecz środowiska lokalnego, rozwoju turystyki i promowania walorów naszego regionu.