Biblioteczne możliwości wykorzystania nowych technologii w pracy z młodzieżą – warsztaty dla bibliotekarzy miasta i powiatu zamojskiego
zorganizowane przez Książnicę Zamojską im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu – oczywiście z naszym udziałem. W programie: nowe technologie w codziennej pracy z młodym czytelnikiem,  zjawisko Web 2.0 i Biblioteka 2.0, Otwarte Zasoby Edukacyjne, zagrożenia związane z wykorzystaniem
przez dzieci zasobów internetowych, komputerów i urządzeń mobilnych …
Prowadzący: dr Grzegorz Gmiterek – adiunkt na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym książki „Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu. Biblioteka 2.0”,
za którą otrzymał Nagrodę Naukową SBP im. Adama Łysakowskiego.

Szkolenie zrealizowano w ramach projektu Dzielmy się wiedzą – mnóżmy pomysły

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”